Asiakasrekisteröintilomake / Customer Registration form

Uusi asiakas / New customer Tietojen päivitys / Update existing info
Kemikaaleja myymme ainoastaan asiakkaille, joilla on kemikaalien käyttöön ja säilyttämiseen soveltuva laboratoriotila tai vastaava. Lisäksi asiakkaalla tulee olla nimettynä kemikaaliasiantuntija, joka vastaa kemikaalien turvallisesta ja oikeaoppisesta käytöstä.
We sell chemicals only to customers who have appropriate laboratory premises to both use and store chemicals. In addition, customer needs to have a named chemical specialist who is responsible for safe and accurate use of chemicals.
Asiakastiedot / General data
Yrityksen nimi / Company Name
Osasto / Department
PL tai katuosoite / P.O. box or street address
Postinumero / Postal Code
Postitoimipaikka / City
Puh. nro (vaihde) / Telephone
Y-tunnus / VAT Number
Yrityksen www-osoite / Company website
Kuuluu konserniin / Part of corporation
Toimiala (valitse toimiala) / Industry (select industry)
Yhteyshenkilö / Contact person
Nimi / Name
Puhelin / Telephone
Sähköposti / Email
Sähköposti käyttöturvatiedotteille / Email for MSDS (material safety data sheets)
Laskutusosoite / Invoice Address
Sama kuin asiakastiedot / Same as general address
Yrityksen nimi / Company Name
Yksikkö / Department
PL tai katuosoite / P.O. box or street address
Postinumero / Post Code
Postitoimipaikka / City
Puh. nro (vaihde) / Telephone
Y-tunnus / Business ID
Haluamme vastaanottaa laskut (paperilaskuja emme toimita) / Invoicing details (we don't send paper invoices)
Ostoreskontran sähköpostiosoite tiliotteita ja muistutuksia varten / Email address for accounts payable
Toimitusosoite / Delivery Address
Toimitamme vain yritysosoitteisiin / We ship only to business addresses.
Sama kuin asiakastiedot / Same as general address Sama kuin laskutusosoite / Same as Invoice Address
Yrityksen nimi / Company Name
Yksikkö / Department
Katuosoite / Street
Postinumero / Post Code
Postitoimipaikka / City
Puh. nro / Telephone
Kemikaalien ostaminen / Purchasing of chemicals
Onko yrityksellänne kemikaalien säilytykseen ja käyttöön soveltuva tila? /
Does your company have suitable laboratory space to store and use chemicals?
Kyllä / Yes Ei / No
Yritys jälleenmyy VWR:ltä ostamiaan tuotteita / Reseller for products purchased from VWR
Suomessa / In Finland Suomen ulkopuolelle / Export
Jälleenmyyjien tulee lisäksi täyttää jälleenmyyntisopimus ja Suomen ulkopuolelle jälleenmyyvien myös FCPA kysely. Lähetämme nämä erikseen sähköpostilla. Asiakasnumero voidaan luoda vasta, kun nämä sopimukset on palautettu./ Any resellers will also be required to complete sales agreement and FCPA questionnaire (in case of export business). We will send these separately by email. Customer number can be created only when these agreements have been returned
Arvioi yrityksen vuosihankintojen suuruus VWR:ltä (€) /
Please estimate company's yearly purchases from VWR (€)
Tilaukset tehdään verkkokaupassamme ja sitä varten sinun tulee luoda itsellesi käyttäjätunnus tästä (verkkokaupan tunnukset aktivoituvat pienellä viiveellä) / Orders are placed via our web shop. Create your web shop ID here (please note it takes a small while to activate your web shop login)
Olen lukenut ja hyväksyn VWR:n yleiset toimitusehdot / I have read and approved VWR's terms & conditions
Vahvistan tällä lomakkeella antamani tiedot oikeiksi / I confirm that the info given in this form is accurate